Uncategorized

Download e-book Aggregating Dialectology, Typology, and Register Analysis

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Aggregating Dialectology, Typology, and Register Analysis file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Aggregating Dialectology, Typology, and Register Analysis book. Happy reading Aggregating Dialectology, Typology, and Register Analysis Bookeveryone. Download file Free Book PDF Aggregating Dialectology, Typology, and Register Analysis at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Aggregating Dialectology, Typology, and Register Analysis Pocket Guide.

Project description

Citaties per jaar. Dubbele citaties.


  1. Pre-Algebra Out Loud: Learning Mathematics Through Reading and Writing Activities.
  2. Medical Malpractice: A Physicians Sourcebook.
  3. The Beautiful Risk of Education.
  4. No E.N.D. Cookbook.
  5. The Latino Psychiatric Patient: Assessment and Treatment?

De volgende artikelen zijn samengevoegd in Scholar. De gecombineerde citaties worden alleen voor het eerste artikel geteld. Samengevoegde citaties. Het aantal in de tabel 'Geciteerd door' omvat citaties van de volgende artikelen in Scholar. Medeauteurs toevoegen Medeauteurs. PDF uploaden.

PDF Herstellen Permanent verwijderen. Deze auteur volgen. Nieuwe artikelen van deze auteur. Nieuwe citaties van deze auteur.

Dubbele citaties

Nieuwe artikelen gerelateerd aan het onderzoek van deze auteur. E-mailadres voor updates.

Long and Short Words: Language Typology

Mijn profiel Mijn bibliotheek Statistieken Meldingen. Mijn eigen profiel maken Geciteerd door Alles Sinds Citaties h-index 9 8 iindex 8 7. Katharina Ehret University of Freiburg Geverifieerd e-mailadres voor hpsl. Save to Library.

VIAF ID: 15066275 (Personal)

Create Alert. Share This Paper. Figures, Tables, and Topics from this paper.

Citations per year

Figures and Tables. Citations Publications citing this paper.

Language Variation and Register Analysis

Estimating Gaussian mixture models in the local neighbourhood of embedded word vectors for query performance prediction Dwaipayan Roy , Debasis Ganguly , Mandar Mitra , Gareth J. References Publications referenced by this paper. Temperature in word space.